Početna strana > Hronika > Uprava za javni dug prodala obveznice u iznosu od 27.594.780.000 dinara
Hronika

Uprava za javni dug prodala obveznice u iznosu od 27.594.780.000 dinara

PDF Štampa El. pošta
sreda, 20. januar 2021.

 Dana 19. januara 2021. godine reotvorena je emisija dvanaestogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije,  koja dospeva 20.08.2032. godine, prvi put emitovana 18. februara 2020. godine. Obim aukcije iznosio je 66.690.880.000 dinara sa kuponskom stopom od 4,50%.

Ukupan obim tražnje iznosio je 40.882.780.000 dinara. Realizovano je 2.759.478 komada državnih obveznica, nominalne vrednosti 27.594.780.000 dinara.

Odlukom o izmeni i dopuni odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 Broj: 424-191/2021 („Sl. glasnik RS“, br. 3/2021) povećan je obim emisije za dodatnih 50 milijardi dinara, tako da ukupan obim emisije iznosi 150 milijardi dinara.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,44 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 20. avgusta 2032. godine. Isplata kupona u iznosu od 4,50% vršiće se polugodišnje i to svakog 20. februara i 20. avgusta do datuma dospeća.

(Uprava za javni dug)