Početna strana > Istraživanja javnog mnjenja > Ocene političkih ličnosti u Srbiji
Istraživanja javnog mnjenja

Ocene političkih ličnosti u Srbiji

Agencija Politikum   
petak, 12. decembar 2008.

PODACI O ISTRAŽIVANjU

 

  • Izvođač istraživanja: Agencija "Politikum"
  • Terensko istraživanje anketnog tipa
  • Vreme: 15-25. oktobar 2008.
  • teritorija Srbije bez Kosova
  • uzorak 1200 ispitanika

 

 

OCENE POLITIČKIH LIČNOSTI U SRBIJI

 

Ocene političkih ličnosti (1-5)

 

 

 


 

Srednje ocene političkih ličnosti

 

Srednje ocene političkih ličnosti

Ocena Boris Tadić

3.33

Ocena Vuk Jeremić

3.27

Ocena Tomislav Nikolić

2.91

Ocena Rasim Ljajić

2.88

Ocena Bojan Pajtić

2.82

Ocena Aleksandar Vučić

2.77

Ocena Božidar Đelić

2.71

Ocena Dragan Đilas

2.70

Ocena Vojislav Koštunica

2.63

Ocena Milutin Mrkonjić

2.59

Ocena Mlađan Dinkić

2.54

Ocena Dragan Marković Palma

2.38

Ocena Nenad Čanak

2.38

Ocena Velimir Ilić

2.36

Ocena Vojislav Šešelj

2.21

Ocena Ivica Dačić

2.15

Ocena Istvan Pastor

2.10

Ocena Čedomir Jovanović

2.08

Ocena Jovan Krkobabić

2.02

Ocena Dragan Todorović

1.89

 

 


 

SREDNjE OCENE POLITIČKIH LIČNOSTI * STRANAČKI OPREDELjENI

 

 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * opredeljeni glasači DS


 

Srednje ocene

DS

Ocena Boris Tadić

4.58

Ocena Vuk Jeremić

3.99

Ocena Božidar Đelić

3.62

Ocena Dragan Đilas

3.60

Ocena Rasim Ljajić

3.57

Ocena Bojan Pajtić

3.56

Ocena Mlađan Dinkić

3.38

Ocena Nenad Čanak

3.10

Ocena Čedomir Jovanović

2.71

Ocena Milutin Mrkonjić

2.54

Ocena Dragan Marković Palma

2.49

Ocena Istvan Pastor

2.43

Ocena Ivica Dačić

2.23

Ocena Tomislav Nikolić

2.23

Ocena Jovan Krkobabić

2.15

Ocena Aleksandar Vučić

1.94

Ocena Vojislav Koštunica

1.92

Ocena Velimir Ilić

1.82

Ocena Vojislav Šešelj

1.51

Ocena Dragan Todorović

1.37

 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * opredeljeni glasači DSS

 


Srednje ocene

DSS

Ocena Vojislav Koštunica

4.59

Ocena Vuk Jeremić

3.32

Ocena Velimir Ilić

3.24

Ocena Aleksandar Vučić

3.00

Ocena Boris Tadić

3.00

Ocena Tomislav Nikolić

2.88

Ocena Vojislav Šešelj

2.81

Ocena Milutin Mrkonjić

2.74

Ocena Rasim Ljajić

2.67

Ocena Dragan Marković Palma

2.50

Ocena Božidar Đelić

2.38

Ocena Dragan Đilas

2.21

Ocena Dragan Todorović

2.20

Ocena Bojan Pajtić

2.17

Ocena Mlađan Dinkić

1.97

Ocena Ivica Dačić

1.88

Ocena Jovan Krkobabić

1.81

Ocena Istvan Pastor

1.73

Ocena Čedomir Jovanović

1.24

Ocena Nenad Čanak

1.21

 

 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * opredeljeni glasači G17+

 

 

Srednje ocene

G17+

Ocena Mlađan Dinkić

4.67

Ocena Boris Tadić

4.33

Ocena Dragan Đilas

4.00

Ocena Rasim Ljajić

3.83

Ocena Božidar Đelić

3.67

Ocena Nenad Čanak

3.67

Ocena Vuk Jeremić

3.50

Ocena Bojan Pajtić

3.20

Ocena Čedomir Jovanović

3.17

Ocena Istvan Pastor

2.40

Ocena Milutin Mrkonjić

2.33

Ocena Tomislav Nikolić

1.83

Ocena Aleksandar Vučić

1.67

Ocena Dragan Marković Palma

1.67

Ocena Velimir Ilić

1.67

Ocena Ivica Dačić

1.33

Ocena Jovan Krkobabić

1.33

Ocena Vojislav Koštunica

1.33

Ocena Dragan Todorović

1.00

Ocena Vojislav Šešelj

1.00

 


 

Srednje ocene političkih ličnosti * opredeljeni glasači LDP

 

 

Srednje ocene

LDP

Ocena Čedomir Jovanović

4.50

Ocena Nenad Čanak

3.91

Ocena Dragan Đilas

3.48

Ocena Bojan Pajtić

3.45

Ocena Božidar Đelić

3.44

Ocena Rasim Ljajić

3.41

Ocena Vuk Jeremić

3.35

Ocena Mlađan Dinkić

3.34

Ocena Boris Tadić

3.31

Ocena Istvan Pastor

2.68

Ocena Dragan Marković Palma

1.87

Ocena Milutin Mrkonjić

1.81

Ocena Ivica Dačić

1.74

Ocena Jovan Krkobabić

1.59

Ocena Tomislav Nikolić

1.56

Ocena Aleksandar Vučić

1.50

Ocena Dragan Todorović

1.28

Ocena Vojislav Koštunica

1.25

Ocena Velimir Ilić

1.22

Ocena Vojislav Šešelj

1.09

 


 

Srednje ocene političkih ličnosti * opredeljeni glasači SPS

 

Srednje ocene

SPS

Ocena Milutin Mrkonjić

4.63

Ocena Ivica Dačić

4.21

Ocena Tomislav Nikolić

3.94

Ocena Jovan Krkobabić

3.89

Ocena Dragan Marković Palma

3.72

Ocena Vojislav Koštunica

3.47

Ocena Vuk Jeremić

3.37

Ocena Aleksandar Vučić

3.32

Ocena Velimir Ilić

2.89

Ocena Boris Tadić

2.74

Ocena Vojislav Šešelj

2.69

Ocena Rasim Ljajić

2.65

Ocena Bojan Pajtić

2.58

Ocena Dragan Todorović

2.35

Ocena Božidar Đelić

2.16

Ocena Mlađan Dinkić

2.16

Ocena Dragan Đilas

2.06

Ocena Istvan Pastor

1.75

Ocena Nenad Čanak

1.63

Ocena Čedomir Jovanović

1.37


 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * opredeljeni glasači SRS

 

 

Srednje ocene

SRS

Ocena Vojislav Šešelj

4.71

Ocena Dragan Todorović

3.78

Ocena Aleksandar Vučić

3.61

Ocena Tomislav Nikolić

3.52

Ocena Velimir Ilić

3.28

Ocena Vojislav Koštunica

3.24

Ocena Milutin Mrkonjić

2.79

Ocena Vuk Jeremić

2.52

Ocena Dragan Marković Palma

2.44

Ocena Ivica Dačić

2.04

Ocena Boris Tadić

1.85

Ocena Istvan Pastor

1.83

Ocena Jovan Krkobabić

1.78

Ocena Bojan Pajtić

1.77

Ocena Rasim Ljajić

1.65

Ocena Dragan Đilas

1.57

Ocena Mlađan Dinkić

1.56

Ocena Božidar Đelić

1.48

Ocena Nenad Čanak

1.26

Ocena Čedomir Jovanović

1.11

 

 


 

 

 

 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * opredeljeni glasači SNS

 

 

 

Srednje ocene

SNS

Ocena Tomislav Nikolić

4.77

Ocena Aleksandar Vučić

4.62

Ocena Vojislav Koštunica

3.44

Ocena Velimir Ilić

3.11

Ocena Vojislav Šešelj

2.86

Ocena Vuk Jeremić

2.83

Ocena Milutin Mrkonjić

2.62

Ocena Boris Tadić

2.41

Ocena Dragan Todorović

2.36

Ocena Bojan Pajtić

2.25

Ocena Dragan Marković Palma

2.19

Ocena Rasim Ljajić

2.07

Ocena Dragan Đilas

1.95

Ocena Božidar Đelić

1.90

Ocena Ivica Dačić

1.82

Ocena Mlađan Dinkić

1.79

Ocena Jovan Krkobabić

1.78

Ocena Nenad Čanak

1.60

Ocena Istvan Pastor

1.59

Ocena Čedomir Jovanović

1.18

 


 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * opredeljeni glasači LSV

 

 

Srednje ocene

LSV

Ocena Nenad Čanak

4.78

Ocena Bojan Pajtić

3.33

Ocena Boris Tadić

3.22

Ocena Rasim Ljajić

3.22

Ocena Božidar Đelić

3.11

Ocena Istvan Pastor

3.00

Ocena Vuk Jeremić

2.89

Ocena Dragan Đilas

2.88

Ocena Čedomir Jovanović

2.67

Ocena Mlađan Dinkić

2.44

Ocena Jovan Krkobabić

1.88

Ocena Dragan Marković Palma

1.78

Ocena Ivica Dačić

1.78

Ocena Milutin Mrkonjić

1.75

Ocena Aleksandar Vučić

1.56

Ocena Tomislav Nikolić

1.56

Ocena Dragan Todorović

1.25

Ocena Vojislav Koštunica

1.11

Ocena Velimir Ilić

1.00

Ocena Vojislav Šešelj

1.00

 

 

 

 

 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * neopredeljeni

 

 


neopredeljeni

Tomislav Nikolić

2.94

Aleksandar Vučić

2.89

Boris Tadić

2.85

Vuk Jeremić

2.78

Vojislav Koštunica

2.65

Milutin Mrkonjić

2.58

Rasim Ljajić

2.58

Bojan Pajtić

2.49

Velimir Ilić

2.49

Vojislav Šešelj

2.34

Dragan Marković Palma

2.32

Dragan Đilas

2.29

Božidar Đelić

2.25

Ivica Dačić

2.12

Mlađan Dinkić

2.08

Nenad Čanak

1.95

Istvan Pastor

1.93

Dragan Todorović

1.91

Jovan Krkobabić

1.89

Čedomir Jovanović

1.62

 

 

 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * neopredeljeni (ne postoji stranka za koju bi glasali)

 

 


ne postoji takva stranka

Ocena Tomislav Nikolić

2.96

Ocena Aleksandar Vučić

2.92

Ocena Vuk Jeremić

2.69

Ocena Milutin Mrkonjić

2.65

Ocena Boris Tadić

2.64

Ocena Rasim Ljajić

2.59

Ocena Vojislav Koštunica

2.47

Ocena Bojan Pajtić

2.46

Ocena Velimir Ilić

2.41

Ocena Vojislav Šešelj

2.29

Ocena Dragan Marković Palma

2.28

Ocena Dragan Đilas

2.22

Ocena Božidar Đelić

2.09

Ocena Ivica Dačić

2.06

Ocena Istvan Pastor

1.98

Ocena Mlađan Dinkić

1.96

Ocena Nenad Čanak

1.96

Ocena Dragan Todorović

1.88

Ocena Jovan Krkobabić

1.81

Ocena Čedomir Jovanović

1.63

 

 


 

 

Srednje ocene političkih ličnosti * neopredeljeni (ne zna/ne želi da se izjasni/bez odgovora)

 

 


ne zna/

ne želi da se izjasni/

bez odgovora

Ocena Boris Tadić

3.38

Ocena Vojislav Koštunica

3.12

Ocena Vuk Jeremić

3.03

Ocena Tomislav Nikolić

2.88

Ocena Aleksandar Vučić

2.82

Ocena Velimir Ilić

2.71

Ocena Božidar Đelić

2.65

Ocena Bojan Pajtić

2.56

Ocena Rasim Ljajić

2.56

Ocena Dragan Đilas

2.47

Ocena Vojislav Šešelj

2.47

Ocena Dragan Marković Palma

2.42

Ocena Milutin Mrkonjić

2.41

Ocena Mlađan Dinkić

2.41

Ocena Ivica Dačić

2.29

Ocena Jovan Krkobabić

2.06

Ocena Dragan Todorović

2.00

Ocena Nenad Čanak

1.94

Ocena Istvan Pastor

1.79

Ocena Čedomir Jovanović

1.59

 


 

 

Ostali članci u rubrici

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner