Početna strana > Istraživanja javnog mnjenja > Srbija - ocene političkih ličnosti (maj 2009)
Istraživanja javnog mnjenja

Srbija - ocene političkih ličnosti (maj 2009)

Agencija Politikum   
nedelja, 05. jul 2009.

 

Terensko istraživanje

Teritorija Srbije bez Kosova i Metohije, 1200 ispitanika

Maj 2009.

 

Političar od poverenja 

 

U kog političara imate najviše poverenja?

Boris Tadić

20.30%

Tomislav Nikolić

8.90%

Vojislav Koštunica

4.33%

Aleksandar Vučić

2.75%

Rasim Ljajić

2.66%

Čedomir Jovanović

2.50%

Vojislav Šešelj

2.41%

Vuk Jeremić

2.25%

Ivica Dačić

1.75%

Dragan Marković Palma

1.66%

Mlađan Dinkić

1.58%

Velimir Ilić

1.50%

Milutin Mrkonjić

.83%

Nenad Čanak

.75%

Vuk Drašković

.75%

Dragan Đilas

.42%

Bojan Pajtić

.33%

Božidar Đelić

.33%

Dragan Todorović

.33%

Maja Gojković

.33%

Vesna Pešić

.25%

Jovan Krkobabić

.17%

Aleksandar Popović

.08%

Ištvan Pastor

.08%

ostali (imenovani)

2.41%

ne zna/ne želi da se izjasni/bez odgovora

40.35%

 

 Ocene političkih ličnosti 

 

1

2

3

4

5

Ocena Aleksandar Vučić

28.92%

19.57%

21.73%

16.45%

13.33%

Ocena Bojan Pajtić

30.32%

27.13%

25.00%

11.91%

5.64%

Ocena Boris Tadić

18.50%

16.59%

22.39%

21.87%

20.66%

Ocena Božidar Đelić

35.36%

22.13%

23.10%

12.17%

7.23%

Ocena Čedomir Jovanović

53.50%

16.70%

14.69%

9.18%

5.94%

Ocena Dragan Đilas

29.19%

23.84%

23.84%

15.50%

7.62%

Ocena Dragan Marković Palma

26.04%

19.96%

23.87%

18.33%

11.80%

Ocena Dragan Todorović

52.17%

24.64%

14.49%

5.80%

2.90%

Ocena Dragan Šutanovac

30.85%

27.44%

26.06%

11.14%

4.51%

Ocena Ištvan Pastor

46.58%

25.33%

19.09%

6.60%

2.40%

Ocena Ivica Dačić

31.82%

25.17%

25.96%

11.28%

5.77%

Ocena Maja Gojković

26.62%

24.95%

25.32%

16.23%

6.86%

Ocena Milutin Mrkonjić

26.17%

24.52%

27.00%

13.31%

9.00%

Ocena Mirko Cvetković

29.19%

24.60%

29.65%

12.91%

3.65%

Ocena Mlađan Dinkić

41.91%

20.21%

19.25%

12.69%

5.95%

Ocena Nenad Popović

39.76%

30.96%

18.82%

8.95%

1.52%

Ocena Nenad Čanak

35.87%

23.91%

20.19%

12.58%

7.44%

Ocena Rasim Ljajić

15.23%

14.34%

27.51%

25.36%

17.56%

Ocena Tomislav Nikolić

27.44%

19.43%

20.03%

18.21%

14.90%

Ocena Velimir Ilić

36.38%

21.76%

21.32%

13.23%

7.31%

Ocena Vojislav Koštunica

32.23%

23.00%

22.30%

12.80%

9.67%

Ocena Vojislav Šešelj

43.38%

16.27%

14.98%

10.66%

14.71%

Ocena Vuk Jeremić

15.25%

17.04%

26.28%

23.77%

17.67%

 

 Niske, srednje i visoke ocene političkih ličnosti 

 

niske ocene

srednje ocene

visoke ocene

Ocena Aleksandar Vučić

48.48%

21.73%

29.78%

Ocena Bojan Pajtić

57.45%

25.00%

17.55%

Ocena Boris Tadić

35.09%

22.39%

42.52%

Ocena Božidar Đelić

57.50%

23.10%

19.40%

Ocena Čedomir Jovanović

70.19%

14.69%

15.12%

Ocena Dragan Đilas

53.04%

23.84%

23.12%

Ocena Dragan Marković Palma

46.01%

23.87%

30.13%

Ocena Dragan Todorović

76.81%

14.49%

8.70%

Ocena Dragan Šutanovac

58.29%

26.06%

15.65%

Ocena Ištvan Pastor

71.91%

19.09%

9.00%

Ocena Ivica Dačić

56.99%

25.96%

17.05%

Ocena Maja Gojković

51.58%

25.32%

23.10%

Ocena Milutin Mrkonjić

50.69%

27.00%

22.31%

Ocena Mirko Cvetković

53.79%

29.65%

16.56%

Ocena Mlađan Dinkić

62.12%

19.25%

18.64%

Ocena Nenad Popović

70.71%

18.82%

10.47%

Ocena Nenad Čanak

59.79%

20.19%

20.02%

Ocena Rasim Ljajić

29.57%

27.51%

42.92%

Ocena Tomislav Nikolić

46.86%

20.03%

33.10%

Ocena Velimir Ilić

58.14%

21.32%

20.54%

Ocena Vojislav Koštunica

55.23%

22.30%

22.47%

Ocena Vojislav Šešelj

59.65%

14.98%

25.37%

Ocena Vuk Jeremić

32.29%

26.28%

41.43%

 

 Srednje ocene političkih ličnosti 

 

 

Rasim Ljajić

3.16

Vuk Jeremić

3.12

Boris Tadić

3.10

Tomislav Nikolić

2.74

Dragan Marković Palma

2.70

Aleksandar Vučić

2.66

Milutin Mrkonjić

2.54

Maja Gojković

2.52

Dragan Đilas

2.49

Vojislav Koštunica

2.45

Mirko Cvetković

2.37

Vojislav Šešelj

2.37

Bojan Pajtić

2.35

Božidar Đelić

2.34

Ivica Dačić

2.34

Velimir Ilić

2.33

Nenad Čanak

2.32

Dragan Šutanovac

2.31

Mlađan Dinkić

2.21

Nenad Popović

2.02

Čedomir Jovanović

1.97

Ištvan Pastor

1.93

Dragan Todorović

1.83

 

 

 
Srednje ocene političkih ličnosti od strane opredeljenih glasača DS
 

Za koju stranku biste najradije glasali?

 

 

DS

Boris Tadić

4.30

Rasim Ljajić

3.60

Vuk Jeremić

3.55

Božidar Đelić

3.27

Dragan Đilas

3.24

Bojan Pajtić

2.99

Nenad Čanak

2.99

Mirko Cvetković

2.96

Mlađan Dinkić

2.92

Dragan Šutanovac

2.89

Dragan Marković Palma

2.58

Čedomir Jovanović

2.55

Ištvan Pastor

2.40

Milutin Mrkonjić

2.39

Ivica Dačić

2.36

Maja Gojković

2.35

Tomislav Nikolić

2.13

Aleksandar Vučić

1.98

Nenad Popović

1.94

Vojislav Koštunica

1.86

Velimir Ilić

1.71

Vojislav Šešelj

1.59

Dragan Todorović

1.45

 

 Srednje ocene političkih ličnosti od strane opredeljenih glasača DSS 

Za koju stranku biste najradije glasali?

 

 

DSS

Vojislav Koštunica

4.33

Velimir Ilić

3.24

Vuk Jeremić

3.24

Rasim Ljajić

3.12

Nenad Popović

3.10

Maja Gojković

2.98

Tomislav Nikolić

2.93

Aleksandar Vučić

2.85

Vojislav Šešelj

2.72

Milutin Mrkonjić

2.68

Dragan Marković Palma

2.65

Boris Tadić

2.58

Dragan Todorović

2.32

Ivica Dačić

2.22

Dragan Đilas

2.16

Bojan Pajtić

2.13

Mirko Cvetković

2.07

Dragan Šutanovac

2.02

Božidar Đelić

1.83

Ištvan Pastor

1.81

Mlađan Dinkić

1.75

Nenad Čanak

1.63

Čedomir Jovanović

1.46

 

 Srednje ocene političkih ličnosti od strane opredeljenih glasača LDP 

Za koju stranku biste najradije glasali?

 

 

LDP

Čedomir Jovanović

4.12

Rasim Ljajić

3.51

Boris Tadić

3.13

Nenad Čanak

3.11

Dragan Đilas

2.94

Božidar Đelić

2.77

Bojan Pajtić

2.71

Vuk Jeremić

2.60

Mlađan Dinkić

2.51

Ištvan Pastor

2.43

Dragan Šutanovac

2.29

Maja Gojković

2.23

Mirko Cvetković

2.21

Dragan Marković Palma

2.00

Tomislav Nikolić

1.71

Milutin Mrkonjić

1.69

Ivica Dačić

1.68

Aleksandar Vučić

1.66

Nenad Popović

1.48

Vojislav Šešelj

1.43

Velimir Ilić

1.33

Vojislav Koštunica

1.27

Dragan Todorović

1.13

 

 Srednje ocene političkih ličnosti od strane opredeljenih glasača SPS 

Za koju stranku biste najradije glasali?

 

 

SPS

Ivica Dačić

4.36

Milutin Mrkonjić

4.25

Dragan Marković Palma

3.40

Vojislav Šešelj

3.22

Tomislav Nikolić

3.13

Rasim Ljajić

3.12

Vuk Jeremić

3.02

Vojislav Koštunica

2.98

Maja Gojković

2.93

Boris Tadić

2.91

Aleksandar Vučić

2.87

Velimir Ilić

2.81

Mirko Cvetković

2.59

Nenad Popović

2.45

Bojan Pajtić

2.37

Dragan Todorović

2.23

Dragan Šutanovac

2.15

Božidar Đelić

2.12

Dragan Đilas

2.12

Ištvan Pastor

2.00

Mlađan Dinkić

1.93

Nenad Čanak

1.86

Čedomir Jovanović

1.38

 

 Srednje ocene političkih ličnosti od strane opredeljenih glasača SRS 

Za koju stranku biste najradije glasali?

 

 

SRS

Vojislav Šešelj

4.45

Dragan Todorović

3.41

Aleksandar Vučić

3.17

Tomislav Nikolić

3.14

Vojislav Koštunica

3.02

Velimir Ilić

2.98

Milutin Mrkonjić

2.85

Dragan Marković Palma

2.74

Vuk Jeremić

2.51

Maja Gojković

2.43

Rasim Ljajić

2.42

Ivica Dačić

2.19

Nenad Popović

1.95

Mirko Cvetković

1.90

Dragan Šutanovac

1.87

Boris Tadić

1.86

Ištvan Pastor

1.70

Nenad Čanak

1.69

Bojan Pajtić

1.68

Dragan Đilas

1.65

Mlađan Dinkić

1.52

Božidar Đelić

1.46

Čedomir Jovanović

1.27

 

 Srednje ocene političkih ličnosti od strane opredeljenih glasača SNS 

Za koju stranku biste najradije glasali?

 

 

SNS

Tomislav Nikolić

4.47

Aleksandar Vučić

4.28

Velimir Ilić

3.19

Vuk Jeremić

3.10

Vojislav Koštunica

3.08

Vojislav Šešelj

3.07

Rasim Ljajić

2.88

Maja Gojković

2.87

Milutin Mrkonjić

2.85

Dragan Marković Palma

2.84

Boris Tadić

2.59

Ivica Dačić

2.38

Nenad Popović

2.26

Dragan Todorović

2.19

Dragan Šutanovac

2.05

Mirko Cvetković

2.02

Bojan Pajtić

2.00

Dragan Đilas

1.95

Nenad Čanak

1.90

Božidar Đelić

1.78

Mlađan Dinkić

1.69

Ištvan Pastor

1.59

Čedomir Jovanović

1.37

 

 Srednje ocene političkih ličnosti od strane stranački neizjašnjenih glasača 

Za koju stranku biste najradije glasali?

stranački neizjašnjeni

 

 

Rasim Ljajić

2.96

Vuk Jeremić

2.93

Dragan Marković Palma

2.69

Boris Tadić

2.67

Tomislav Nikolić

2.56

Aleksandar Vučić

2.54

Maja Gojković

2.43

Vojislav Koštunica

2.37

Milutin Mrkonjić

2.36

Vojislav Šešelj

2.33

Velimir Ilić

2.26

Dragan Đilas

2.25

Ivica Dačić

2.23

Mirko Cvetković

2.17

Dragan Šutanovac

2.09

Bojan Pajtić

2.07

Nenad Čanak

2.04

Božidar Đelić

2.01

Mlađan Dinkić

1.97

Nenad Popović

1.80

Čedomir Jovanović

1.71

Ištvan Pastor

1.68

Dragan Todorović

1.65

 

Ostali članci u rubrici

Anketa

Da li će, po vašem mišljenju, „Zajednica srpskih opština“ na KiM biti formirana do kraja 2023. godine?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner