Početna strana > Rubrike > Politički život > Šta piše u sporazumu SNS i SVM ili - rađa li se "Zajednica mađarskih opština"?!
Politički život

Šta piše u sporazumu SNS i SVM ili - rađa li se "Zajednica mađarskih opština"?!

PDF Štampa El. pošta
Subotičke.rs   
nedelja, 15. novembar 2020.

U najskorije vreme će se pristupiti izradi izmena i dopuna Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine u cilju povećanja broja izvornih nadležnosti. Srpska napredna stranka se obavezala da vodi računa o prostornoj, saobraćajnoj, privrednoj i drugoj povezanosti opština Ada, Kanjiža i Senta koje će, kako je navedeno u sporazumu, sa Suboticom, Bačkom Topolom i Malim Iđošem činiti jedinstvenu razvojnu oblast.

Srpska napredna stranka se obavezala da vodi računa o prostornoj, saobraćajnoj, privrednoj i drugoj povezanosti opština Ada, Kanjiža i Senta koje će, kako je navedeno u sporazumu, sa Suboticom, Bačkom Topolom i Malim Iđošem činiti jedinstvenu razvojnu oblast

Srpska napredna stranka i Savez vojvođanskih Mađara juče su potpisali koalicioni sporazum. Među najvažnijim odredbama sporazuma o saradnji dve stranke su položaj Vojvodine i evropske integracije.

U sporazumu koji su potpisali Aleksandar Vučić i Ištvan Pastor piše da će ugovorne strane dati, kako je navedeno, konstruktivan doprinos formulisanju predloga u procesima ustavne revizije i reforme političkog sistema kako bi zajednički došle do najboljih rešenja, kao i da će argumentovani predlozi SVM-a biti podržani od strane druge ugovorne strane.

“Kroz proces ustavne revizije i reforme političkog sistema zakoni koji regulišu pitanja nadležnosti i finansiranja AP Vojvodine će dobiti status ustavnog zakona. U najskorije vreme će se pristupiti izradi izmena i dopuna Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine u cilju povećanja broja izvornih nadležnosti i pristupiće se donošenju Zakona o finansiranju nadležnosti AP Vojvodine u cilju preciznog utvrđivanja izvora finansiranja”, navedeno je u sporazumu.

U sporazumu koji su potpisali Aleksandar Vučić i Ištvan Pastor piše da će "kroz proces ustavne revizije i reforme političkog sistema zakoni koji regulišu pitanja nadležnosti i finansiranja AP Vojvodine će dobiti status ustavnog zakona"

Što se tiče evropskih integracija, navedeno je da će se prilikom utvrđivanja pregovaračkih pozicija za pojedina poglavlja uvažiti u najvećoj mogućoj meri interesi mađarske zajednice u Srbiji.

“Na temelju ratifikovanog Zakona o potvrđivanju Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti, usvojiće se regulativa koja je kompatibilna Madridskoj okvirnoj konvenciji, a kojom će se utvrditi pravo lokalnih vlasti da učestvuju u ovim projektima, ali i obezbediti odgovarajuća finansijska sredstva neophodna za realizaciju prekogranične saradnje.

Prilikom apliciranja za projekte iz strateškog poziva INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2021-2027. posebna pažnja će se posvetiti utvrđivanju prioriteta u skladu sa potrebama lokalnih aktera.

U skladu sa pregovaračkim Poglavljem 23, poštujući načelo zaštite imovinskih prava i pravične naknade, nastaviće se proces restitucije posebno kada je reč o povraćaju poljoprivrednog zemljišta i povraćaju imovine crkvama i verskim zajednicama.

Što se tiče evropskih integracija, navedeno je da će se prilikom utvrđivanja pregovaračkih pozicija za pojedina poglavlja uvažiti u najvećoj mogućoj meri interesi mađarske zajednice u Srbiji

Što se tiče pitanja unutrašnjih teritorijalno-organizacionih pitanja, SNS i SVM su se sporazumeli da se prilikom određivanja područja i granica upravnih okruga, reorganizacije državnih institucija kao što je Republički geodetski zavod, kao i razvojnih oblasti, vodi računa o prostornoj, saobraćajnoj, privrednoj ili drugoj povezanosti opština Ada, Kanjiža i Senta koje će, kako je navedeno, sa Suboticom, Bačkom Topolom i Malim Iđošem činiti jedinstvenu razvojnu oblast.

U prioritetne međudržavne projekte Vlade Republike Srbije, pored železničkog koridora Beograd-Budimpešta spada i rekonstrukcija pruge Subotica-Segedin kao jedan od prioritetnih i hitnih projekata, kao i izgradnja odnosno rekonstrukcija deonice pruge Subotica-Baja na teritoriji Republike Srbije.

Kompletan tekst koalicionog sporazuma SNS-a i SVM-a dostupan je na sajtu SVM-a.

(Subotičke.rs)

Videti još:

Aleksandar Vučić i Ištvan Pastor potpisali su koalicioni sporazum o saradnji SNS i SVM

SVM: Juče greškom objavljena radna verzija koalicionog sporazuma sa SNS