Početna strana > Debate > Srbija među ustavima > Bahati diletantizam - ustavnopravni aspekti Deklaracije Vlade AP Vojvodine
Srbija među ustavima

Bahati diletantizam - ustavnopravni aspekti Deklaracije Vlade AP Vojvodine

PDF Štampa El. pošta
Vladan Kutlešić   
subota, 13. april 2013.

Politički aspekti Deklaracije koju je nedavno usvojila Vlada AP Vojvodine, kao predlog za Skupštinu APV, o zaštiti ustavnih i zakonskih prava APV, očigledno imaju ozbiljne i značajne posledice. Međutim, znatno manji deo, po obimu, ove Deklaracije – ali zato ništa manje važan – jeste onaj koji pretenduje da bude stručna podloga za te stavove. Taj deo deklaracije je, kao i do sada u sličnim prilikama (Statut i Zakon o APV), naivan i diletantski, ali baš zbog toga bezobziran i bahat prema struci i znanju, pa ćemo ih zbog toga posebno komentarisati.

Pri tome, ostavićemo po strani i bez komentara one delove Deklaracije koji ukazuju na četiri konkretna primera ugroženosti ustavnih i zakonskih prava APV, zbog toga što ti navodi, iako tačni, predstavljaju pojedinačne slučajeve neustavnosti i nezakonitosti za koje postoje pravna, a ne ovakva – politička sredstva. U vezi sa tim je zanimljivo da Vlada AP Vojvodine tek na sopstvenom primeru primećuje „neažurnost Ustavnog suda Srbije“, dok joj ta ista neažurnost uopšte nije smetala u vezi sa Statutom i Zakonom o nadležnosti APV.

Prvo, o tvrdnji da je autonomija Vojvodine prirodno pravo i da je voljom građana u sastavu Srbije (stav 3.). Kad bi pisci Deklaracije više znali o pojmu prirodnog prava, znali bi da kad ono postoji, ono je imanentno i postoji oduvek i zauvek, što je očigledna besmislica u slučaju teritorijalne autonomije Vojvodine. Dakle, AP Vojvodina je tvorevina sada važećeg Ustava, kao što je bila i SAP Vojvodina tvorevina ustava od 1946. do 2006. godine, a od 1918. do 1946. godine nije. Podsetimo samo da su i sve ostale autonomije u svetu (retka pojava, u dvadesetak država) uvek bile kreacija ustava, ređe međunarodnih ugovora. Tvrdnja u Deklaraciji o volji građana koji su izabrali Srbiju, a koja se pominje u istoj rečenici Deklaracije, jeste očigledna manipulacija istorijskim činjenicama da bi se pojačao položaj Vojvodine u odnosu na Srbiju. Da li i ovde treba podsećati da je ta tzv. volja i izbor iskazan posle de facto uspostavljene vlasti na tim teritorijama.

Drugo, u Deklaraciji piše da važeći ustav Srbije utvrđuje da raspodela nadležnosti između centralne vlasti i Autonomne pokrajine počiva na principima subsidijernosti, harmonizacije i solidarnosti. Ustav Srbije iz 2006. godine ima mnogo nedostataka, ali ovakve stručne promašaje ne sadrži i u prilog toga se ne može navesti nijedna njegova odredba. Kad bi postojala subsidijernost između Srbije i Vojvodine onda bi one bile jednakopravne, obe izvorne, a država bi bila jednaka pokrajini, međutim uvek i svuda i oduvek je drugačije. Pokrajina je tvorevina države i izraz državotvorne volje, a obim i vrsta ovlašćenja pokrajine prvenstveno se utvrđuju ustavom i zakonom. Zbog toga se odnosi između, kako to u Deklaraciji piše, centralne vlasti i autonomije ne mogu zasnivati na harmonizaciji i solidarnosti, jer iz jasne kategorijalne razlike proizlazi i jedino mogući tip odnosa, zasnovan na ovlašćenjima utvrđenim ustavom i zakonom. Izgleda da je zabunu ili u gorem slučaju pokušaj manipulacije izazvala odredba člana 177. st.1. Ustava Srbije koji utvrđuje princip svrsishodnosti u razgraničenju nadležnosti, ali ni svrsishodnost predviđena ovim članom ustava nije pravo pokrajine, već uputstvo i princip koja pitanja će država da prenosi lokalnim samoupravama i Pokrajini. Na kraju, zahtev iz Deklaracije da se „uspostavi poverenje između organa AP i centralne vlasti“ (stav 9. red 2), kao i da se „jača međusobna saradnja“ (stav 22. red 2.), ne zaslužuju stručni komentar, već ih kao neozbiljne treba ignorisati.

Sve u svemu, kao i do sada, u vezi sa autonomijom Vojvodine još jedan, stručno rečeno, nepodoban pokušaj da se jedna teritorijalna jedinica, koja je izvedena i kreirana, stvaralačkim naporom njegovih pisaca pretvori u izvornu, ravnopravnu i partnersku vlast samoj državi. Toj nameri služiće i terminologija, jer su republički organi nazivani centralni, što je inače u struci uobičajeno za federalne države.

Dakle, kad god Srbija ili ko god u Srbiji, sa potrebnim svojstvima, bude menjao ili donosio novi ustav uvek će moći da odluči da li AP Vojvodina postoji i u kom obliku i obimu. Jednako kao što će tom prilikom odlučiti i koja joj je zastava, grb, himna, glavni grad itd. A odluke o tome su se menjale i pre i nedavno, a menjaće se i ubuduće. Ako Srbija ne bude mogla o tome da odluči svojim ustavom, to će značiti da više nije suverena na delu teritorije o kome ne može da odlučuje.

Autor je stručnjak za ustavno pravo i profesor na Univerzitetu Megatrend