Početna strana > Rubrike > Wikileaks na NSPM > Srbija nakon posete potpredsednika Bajdena
Wikileaks na NSPM

Srbija nakon posete potpredsednika Bajdena

PDF Štampa El. pošta
Vikiliks   
ponedeljak, 27. decembar 2010.

(Engleski original)

Pregled depeše: Srbija nakon posete potpredsednika Bajdena

Understanding cables
Every cable message consists of three parts:

  • The top box shows each cables unique reference number, when and by whom it originally was sent, and what its initial classification was.

  • The middle box contains the header information that is associated with the cable. It includes information about the receiver(s) as well as a general subject.

  • The bottom box presents the body of the cable. The opening can contain a more specific subject, references to other cables (browse by origin to find them) or additional comment. This is followed by the main contents of the cable: a summary, a collection of specific topics and a comment section.

To understand the justification used for the classification of each cable, please use this WikiSource article as reference.

Discussing cables
If you find meaningful or important information in a cable, please link directly to its unique reference number. Linking to a specific paragraph in the body of a cable is also possible by copying the appropriate link (to be found at theparagraph symbol). Please mark messages for social networking services like Twitter with the hash tags #cablegate and a hash containing the reference ID e.g. #09BELGRADE765.

Reference ID

Created

Released

Classification

Origin

09BELGRADE765

2009-07-29 13:01

2010-12-09 21:09

CONFIDENTIAL

Embassy Belgrade

VZCZCXRO9271

RR RUEHAG RUEHDBU RUEHFL RUEHKW RUEHLA RUEHNP RUEHROV RUEHSL RUEHSR

DE RUEHBW #0765/01 2101350

ZNY CCCCC ZZH

R 291351Z JUL 09

FM AMEMBASSY BELGRADE

TO RUEHC/SECSTATE WASHDC 0109

INFO EUROPEAN POLITICAL COLLECTIVE

RHEHNSC/WHITE HOUSE NATIONAL SECURITY COUNCIL WASHINGTON DC

RHMFISS/EUCOM POLAD VAIHINGEN GE

RUEHBW/AMEMBASSY BELGRADE

Wednesday, 29 July 2009, 13:51

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 04 BELGRADE 000765

SIPDIS

AMEMBASSY ANKARA PASS TO AMCONSUL ADANA

AMEMBASSY ASTANA PASS TO USOFFICE ALMATY

AMEMBASSY BERLIN PASS TO AMCONSUL DUSSELDORF

AMEMBASSY BERLIN PASS TO AMCONSUL LEIPZIG

AMEMBASSY BELGRADE PASS TO AMEMBASSY PODGORICA

AMEMBASSY HELSINKI PASS TO AMCONSUL ST PETERSBURG

AMEMBASSY ATHENS PASS TO AMCONSUL THESSALONIKI

AMEMBASSY MOSCOW PASS TO AMCONSUL VLADIVOSTOK

AMEMBASSY MOSCOW PASS TO AMCONSUL YEKATERINBURG

EO 12958 DECL: 2019/07/29

TAGS ECON, PREL, SR, MARR, PGOV

SUBJECT: SERBIA IN THE WAKE OF VICE PRESIDENT BIDEN’S VISIT

REF: A) BELGRADE 725 B) BELGRADE743

CLASSIFIED BY: Jennifer Brush, Charge, US Department of State, US Embassy Belgrade; REASON: 1.4(B), (D)

Sažetak

-------

1. (C) Poseta potpredsednika Bajdena Beogradu 20. Maja, tokom koje se susreo sa predsednikom Tadićem, predsednikom vlade Cvetkovićem i ministrom odbrane Šutanovcem označava „novi početak“ u bilateralnim odnosima zahvaljujući osnovnoj poruci da SAD prepoznaju Srbiju kao važnog regionalnog partnera i potencijalnog priložnika globalnom prosperitetu i stabilnosti. Dva meseca kasnije videli smo konstruktivnu uključenost srpskih vlasti u određenom broju pitanja. Sada je naš izazov da zamah nastao potpredsednikovom posetom Srbiji održimo i na njemu gradimo nastavljajući da guramo Srbiju napred ka evroatlanskim integracijama, regionalnim odnosima, ekonomskom razvoju i bilateralnim odnosima. Tokom ovog perioda od nekoliko meseci između (odlaska starog i dolaska novog) amabasadora predstavništvo (otpravnik poslova DŽenifer Braš, prim. prev.) poziva kreatore politike u Vašingtonu da posećuju Beograd i razgovaraju u međunarodnim forumima sa srpskim predstavnicima koliko god je moguće učestalije o navedenim ključnim predmetima. Kraj sažetka.

Evroatlanska integracija

-------------------------

2. (C) Potpredsednikova poruka da bi SAD volele da Srbija razmisli o pridruživanju NATO, ali da je neće gurati da to učine s obzirom na trajan uticaj intervencije iz 1999, bila je dobro prihvaćena od srpske vlasti i javnosti. Živa javna debata o (razlozima, prim. prev.) za i protiv pridruženju NATO bila je izazvana nedavnom desetom godišnjicom bombardovanja i dobila je dodatni poticaj posetom potpredsenika (VPOTUS). K tome, popretsednikova odluka da se zasebno razgovara sa ministrom odbrane Draganom Šutanovcem dala je tom reformski orijentisanom zagovorniku saradnje sa NATO dodatni kredibilitet i težinu u kreiranju politike (policymaking process, prim. prev.). Idući dalje, trebalo bi da nastavimo da širimo aktivne vojne vojskom odnos sa Srbijom, radimo sa partnerima da bismo javnost podučili koristima NATO članstva te da ohrabrujemo vlasti Srbije da preseku međuresorske zađevice i otvore dugo čekanu misiju pri NATO u Briselu. Takođe bi trebalo da ohrabrimo Srbiju da igra sve aktivniju ulogu u pitanjima globalne bezbednosti, na primer, odašiljanjem policije u Avganistan u okviru ISAF-a.

3. (C) Takođe je u našem interesu da nađemo nove načine da podržimo aspiracije Srbije za pridruživanjem u Evropsku uniju, u tome (da je, prim. prev.) integracija najbolja garancija povećanog prosperiteta i stabilnosti na Balkanu. Naši postojeći programi pomoći su već fokusirani na reforme potrebne za uspešnu kandidaturu za EU, od ekonomskog sektora do dobre uprave i vladavine zakona, te bi trebalo da budu nastavljeni. Iako je napredak spor i nesavršen, vlasti Srbije se postepeno probijaju kroz brdo reformskog zakonodavstva koje moraju da usvoje i primene u tim oblastima. Njihov najveći izazov je da ubede Holandiju da su njihovi napori da uhvate optuženike Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Ratka Mladića i Gorana Hadžića iskreni i delotvorni, budući da Holanđani insisitiraju na punoj saradnji Srbije sa Tribunalom u Hagu kao preduslovu za odmrzavanje Prelaznog trgovinskog sporazuma i Sporazuma o asocijaciji. U saglasnosti sa diskusijom o tom predmetu koju je potpredsednik Bajden vodio sa predsednikom Tadićem radimo sa FBI da pošalje esperta za hvatanje begunaca u Beograd da bi pregledao fasciklu o Mladiću i odredio da li posoje pravci istrage ili tehnike koje još uvek nisu bile primenjene. Trajan rad sa holanskom vladom kojim bi se identifikovali koraci koje bi Srbija mogla da preduzme da bi pokazala da ulaže maksimalne napore u saradnji sa Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju bi pojačao naš položaj u odnosu na srpske vlasti.  

Regionalni odnosi

------------------

4. (C) Potpredsednikova jasna izjava tokom posete da SAD ne traži od Srbije da prizna Kosovo pomogla je da se umanji tenzija oko tog pitanja. Ipak, neki u vladi, najizraženije ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i zvaničnici iz ministarstva za Kosovo, nastavljaju da zauzimaju tvrdoglav i nekonstruktivan javni prilaz odnosima sa Kosovom. Iako još uvek tražimo modus operandi prema kojem bi srpski i kosovski zvaničnici mogli (zajedno, prim. prev.) da rade u međunarodnim forumima na osnovnim oblicima saradnje, uključujući trgovinu i organizovan kriminal, neki napredak je postignut iza scene. Tokom dva meseca nakon posete potpredsenika srpske vlasti su ohrabrile kosovske Srbe da se vrate u Kosovsku policijsku službu (KPS); radile su sa elektroprivredom Kosova (KEK) da ohrabre Srbe da poptišu korisničke ugovore; otpustile su tvrdolinijaša iz Severne Mitorvice Marka Jakšića sa posla kojeg plaća vlada Srbije, (mesta, prim. prev.) upravnika Zdravstvenog centra u Mitrovici.

5. (C) Ipak, ne vidimo zadovoljavajuće konstruktivan pristup srpskih vlasti prema decentralizaciji i planu Međunarodne civilne kancelarije (ICO) za stvaranje pet novih opština sa srpskom većinom na Kosovu putem novembarskih izbora; umesto da priznaju da je to najbolja prilika da kosovski Srbi brane svoje interese, predsednik Tadić i ostali već su izdali štetna (i po delovanju , prim. prev.) preventivna saopštenja u kojima kažu da srpske vlasti ne mogu da odobre bilo kakve izbore koje bi u okviru Ahtisarijevog plana provela „lažna država“ Kosovo. Još jedna rupa na putu je namera Srbije da u avgustu na Kosovu održi izbore za paralelne strukture pod kontrolom Beograda u dve opštine. Ipak, prerano je da se zaključi da je pozicija srpskih vlasti o novembarskim izborima nepromenjiva. Izava predsednika Tadića „ne postoje uslovi da bismo mi ohrabrili kosovske Srbe da uzmu učešća u tim izborima“ daje nam otvaranje da iniciramo dijalog sa pragmatičnim elementima u Beogradu – naime Tadićem i njegovim savetnicima – o uslovima pod kojim bi srpske vlasti mogle da podrže učešće kosovskih Srba. Možda na kraju neće biti moguće da se nađe zajedničko stanovište, ali važno je pokušati.

Ekonomski razvoj

--------------------

6. (C) Tokom susreta sa premijerom Cvetkovićem potpredsednik Bajden je odao priznanje naporima srpske vlade da ublaži udar ekonomske krize u zemlji. Ohrabrio je Srbiju da se pozabavi problemom restitucije imovine budući da ona jedina vlada koja je (restituciju, nap. prev.) nije do tada provela, a neizvesnost oko vlasništva nad zemljom ima negativan efekat na investicionu klimu. Nakon posete predlog zakona o zonama i upotrebi zemljišta za izgradnju, koji je nekoliko godina bio u razvoju, pomerio se iz Vlade u Skupštinu. Prema sadašnjem rukopisu, nacrt zakone će razjasniti situaciju dajući vlasništvo nad zemljom onima koji sada imaju vlasništvo ili se koriste pravom na postojeću građevinu. Zakon će skoro u potpunosti eliminisati mogućnost restitucije u naturi, izuzev u slučaju napuštene / zapuštene imovine. Nacrt zakona predviđa stvaranje restitucionog fonda koji bi bio finansiran od prihoda stečenih procesom konverzije privatizovane zemlje za druge namene. Da bi se osigurala jednakost u procesu, što je od posebnog interesa za srpsko-američku dijasporu, mi se obraćamo vladi i parlamentu da pažljivo razmotri dva problema – restituciju i zoniranje – da se ne bi dogodilo da zakon o zoniranju spreči legitimne zahteve za restitucijom. (reftel A).

7. (C) Srbija nastavlja da se suočava sa teškim putem prema ekonomskom razvoju. Iako nastavlja da čini napredak prema Svetskoj trgovinskoj organizaciji, pristup se ne očekuje pre polovine 2010 zbog značajnog broja dodatnih zakona (koji treba da se donesu, nap. prev.) U međuvremenu, ekonomska kriza nastavlja da grize Srbiju (usled toga što, nap. prev.) su strane investicije skoro presušile pa je vlada ove godine sve više zavisna o posuđivanju da bi odgovorila budžetskim zahtevima. Bilo bi važno ohrabriti vladu da nastavi da čini reforme neophodne da bi ekonomiju oslobodila starog modela sa državom u centru te da ohrabri veću tržišnu liberalizaciju i preduzetništvo, tako da bi bila konkurentna kada se svetska ekonomija oporavi.

Bilateralni odnosi

------------------

8. (C) Izbor Obame za predsednika izazvao je enormnu naklonost u Srbiji i ovdašnji ljudi veruju da nova administracija zauzima ravnopravniji pristup Balkanu nego ranije. Poseta poptpredsednika Bajdena potrdila je i učvrstila taj utisak u delu srpskih vlasti i javnosti, demonstirirajući kako jedan od najglasnijih kritičara Miloševićevog režima sada vidi vođstvo Srbije kao potencijalne partnere i snage za regionalnu stabilnost. Ipak, mi moramo još veoma mnogo da radimo da bismo iskorenili uvrežene streotipe o vladi SAD kao imperijalističkoj, antisrpskoj i proalbanskoj. Skorašnje istraživanje javnog mnenja Meidum Galup-a (Medium Gallup) pokazalo je da Srbija sa Pakistanom ravnopravno - po 61% - deli prvo mesto na listi zemalja čiji stanovnici imaju negativne poglede na Sjedinjene države. Česte izjave iz srpskih vlasti u kojima se Sad karakterišu kao međunarodni siledžija, kombinovane sa poslovičnom averzijom da se prizna savezništvo i pomoć SAD, sklonošću da se ruska pomoć preuveličava, uz važnost pokreta nesvrstanih, doprinose toj zastareloj javnoj percepciji. Mi ćemo pogurati naše srpske sagovornike da zazmu više balansiran i zreo pristup u svojim javnim izjavama o Sjedinjenim državama, nastavljajući jednako naš javnodiplomatski napor da istaknemo ono šta radimo.  

9. (C) Vize su centralno pitanje u odnosima Srbije sa svojim zapadnim partnerima, pa ni Sjedinjene države nisu izuzetak. Srpski građani čeznu za danima kada su mogli slobodno da putuju sa jugoslovenskim pasošima i iritirani su zahtevima postavljenim da bi se dobila viza, videći ih kao „kaznu“ zaostalu iz 1990-ih. Iako je je proces apliciranja za vizu SAD svetlosnim godinama daleko više okrenut korisniku i manje tegoban nego u slučaju većine evropskih zemalja, koje često zahtevaju od podnosilaca zahteva da satima čekaju u redu u tri ili četiri navrata, to je postao predmet razgovora sada kada je Evropska unija odmakla sa šengenskom viznom liberalizacijom za Srbiju. S obzirom na stabilnu sitaciju u Srbiji i relativno malu stopu odbijanja (aplikacija za vizu, prim. prev.), predstavništvo (otpravnik poslova DŽenifer Braš, prim. prev.) veruje da bi bilo opravdano da se razmisli o povećanju standardne validnosti neimigrantskih viza sa sadašnjih tri na pet godina. Tom bi imalo blagotvorno dejstvo na naše opterećenje u vreme redukovanog popunjavanja konzulata osobljem, istovremeno nam omogućavajući da srpskom narodu pošaljemo signal da mi priznajemo napredak kojeg je zemlja učinila od demokratske tranzicije i da smo vaoma radi povećanju (broja, prim. prev.) naših veza.

Komentar

-------

10. (C) Iako je sadašnja srpska vlast demokratska i proevropska,ona je često neusmerena i politički nesamouverena. Na nama je da objasnimo da poseta potredsednika Bajdena nije bila samo nagrada za dobro ponašanje, već pre početak nečega što mora da bude znatno intenzivniji dijalog o tome kako možemo da sarađujemo bliže i produktivnije na zajedničkim ciljevima. Kraj komentara.

BRUSH BRUSH

 

Anketa

Da li mislite da će se Srbija pridružiti sankcijma EU protiv Rusije?
 

Republika Srpska: Stanje i perspektive

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner