Početna strana > Debate > Kosovo i Metohija > Predlog rezolucije o Kosovu i Metohiji
Kosovo i Metohija

Predlog rezolucije o Kosovu i Metohiji

PDF Štampa El. pošta
Narodna stranka   
sreda, 07. septembar 2022.

- Polazeći od činjenice da Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija predstavlja neotuđivi deo Republike Srbije,

- Imajući u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, koja proističe iz jednostranog proglašenja nezavisnosti AP Kosovo i Metohija od strane albanskih secesionista i njihovog daljeg delovanja,

- Potvrđujući stavove iz svih do sada donetih rezolucija, deklaracija i odluka Narodne skupštine Republike Srbije o AP Kosovo i Metohija,

Polazeći od činjenice da Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija predstavlja neotuđivi deo Republike Srbije

- Uzimajući u obzir da je suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije garantovan Ustavom Republike Srbije, kao i Poveljom Ujedinjenih nacija, Završnim aktom iz Helsinkija i odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a posebno Rezolucijom 1244 SB UN,

- Izražavajući spremnost da i u postojećoj situaciji u kojoj se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet države Republika Srbija doprinese  mirnom i sporazumnom rešavanju pitanja statusa AP Kosovo i Metohija na osnovu Ustava Republike Srbije, Rezolucije SB UN 1244, te načela i normi međunarodnog prava, a u okviru suštinske autonomije utemeljene na najvišim demokratskim standardima,

- Suočeni sa neodgovornim i agresivnim ponašanjem privremenih institucija samouprave u AP Kosovo i Metohija koje odbijaju da poštuju i sprovedu postignute dogovore, te prete da ugroze bezbednost našeg naroda u pokrajini,

- Rukovođeni neophodnošću kontinuiteta jedinstvene državne politike i braneći čast i dostojanstvo naroda koji predstavlja,

Na osnovu člana 99. stav 1 tačka 7) Ustava Republike Srbije i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini, Narodna skupština Republike Srbije, na _______sednici _____________ zasedanja, održanoj __.__. 2022. godine, donela je

REZOLUCIJU
NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O OSNOVNIM PRINCIPIMA ZA DALjE POLITIČKE AKTIVNOSTI RADI ZAŠTITE DRŽAVNOG I NACIONALNOG INTERESA NA KOSOVU I METOHIJI

 1. Republika Srbija, u skladu sa svojim Ustavom, voljom građana i međunarodnim pravom ne priznaje i nikada neće priznati, izričito ili prećutno na bilo koji način, jednostrano proglašenu nezavisnost AP Kosovo i Metohija.

Naročito, Republika Srbija nikada neće pristati, izričito ili prećutno na bilo koji način, na članstvo tzv. „Kosova“ u Ujedinjenim nacijama

2. Naročito, Republika Srbija nikada neće pristati, izričito ili prećutno na bilo koji način, na članstvo tzv. „Kosova“ u Ujedinjenim nacijama. U tom pogledu:

a) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da vodi aktivnu diplomatsku kampanju u cilju sprečavanja članstva tzv. „Kosova“ u Ujedinjenim nacijama, UNESKO-u, kao i u drugim međunarodnim organizacijama, i

b) Narodna skupština Republike Srbije traži od predsednika Republike da se bez odlaganja pisanim putem obrati predsedniku Ruske Federacije i predsedniku NR Kine sa molbom da te zemlje, kao stalne članice SB UN, vetom blokiraju svaki pokušaj članstva tzv. „Kosova“ u Ujedinjenim nacijama.

3. U skladu sa Rezolucijom Narodne skupštine Republike Srbije o osnovnim principima za političke razgovore sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji od 13. januara 2013. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 4/2013) obavezuje se Vlada Republike Srbije da podnese Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje dosadašnje sporazume proistekle iz tzv. „Briselskog dijaloga“ a kojima su poverene nadležnosti privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji.

Narodna skupština Republike Srbije traži od predsednika Republike da se bez odlaganja pisanim putem obrati predsedniku Ruske Federacije i predsedniku NR Kine sa molbom da te zemlje, kao stalne članice SB UN, vetom blokiraju svaki pokušaj članstva tzv. „Kosova“ u Ujedinjenim nacijama

4. Narodna Skupština Republike Srbije se obavezuje da podnese Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti svih akata potpisanih u okviru tzv. ”Briselskog dijaloga”, te se zadužuje Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo da pripremi taj predlog i da ga podnese na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije.

5. Preduslov za nastavak razgovora sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji je da se uspostavi Zajednica srpskih opština (ZSO) na Kosovu i Metohiji onako kako je to dogovoreno u dosadašnjim razgovorima.

6. Ukoliko ZSO ne bude uspostavljena onako kako je to dogovoreno najkasnije do 31. decembra 2022. godine ili u slučaju bilo kog jednostranog akta privremenih institucija samouprave u Prištini:

a) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da kao neuspešne prekine dalje pregovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji pod posredstvom Evropske unije, te da zatraži da se nastavak tih pregovora vodi pod okriljem kontakt grupe koju će činiti predstavnici pet država stalnih članica SB UN;

Ukoliko ZSO ne bude uspostavljena onako kako je to dogovoreno najkasnije do 31. decembra 2022. godine ili u slučaju bilo kog jednostranog akta privremenih institucija samouprave u Prištini: Obavezuje se Vlada Republike Srbije da kao neuspešne prekine dalje pregovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji pod posredstvom Evropske unije

b) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da preduzme sve neophodne korake kako bi prisustvo Republike Srbije na području AP Kosovo i Metohija u najvećoj mogućoj meri vratila na nivo pre potpisivanja „Briselskog sporazuma“ iz 2013. godine, te da ponovo uspostavi sve nadležnosti Republike Srbije koje su „Briselskim sporazumom“ i naknadnim sporazumima koji su iz njega proizašli prenete privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji, uključujući naročito one u oblasti bezbednosti, pravosuđa, energetike, telekomunikacija i lokalne samouprave;

Obavezuje se Vlada Republike Srbije da bez odlaganja i u punom kapacitetu nastavi međunarodnu diplomatsku kampanju za povlačenje priznanja tzv. „Kosova“, te da uspostavi sistem ekonomskih i trgovinskih povlastica za države koje nisu priznale nezavisnost tzv. „Kosova“ ili koje su povukle takvo priznanje

v) Pozivaju se predstavnici Srpske liste da bez odlaganja napuste „Vladu“ privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji, te da u saradnji sa Vladom Republike Srbije samostalno formiraju ZSO;

g) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da bez odlaganja i u punom kapacitetu nastavi međunarodnu diplomatsku kampanju za povlačenje priznanja tzv. „Kosova“, te da uspostavi sistem ekonomskih i trgovinskih povlastica za države koje nisu priznale nezavisnost tzv. „Kosova“ ili koje su povukle takvo priznanje.

7. Bez uticaja na napred navedeno, obavezuje se Vlada Republike Srbije da:

a) U saradnji sa međunarodnim činiocima osigura bezbednost našeg naroda u pokrajini, kao i zaštitu crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve, spomenika i ostalog kulturnog nasleđa na prostoru AP Kosova i Metohije;

b) Najkasnije do 15. oktobra 2022. godine definiše detaljni pregovarački okvir, strategiju i ciljeve za dalje razgovore sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji, te da:

- Javni deo tako definisanog pregovaračkog okvira, strategije i ciljeva predstavi u plenumu Narodne skupštine Republike Srbije radi usvajanja, i

sistem dodatnih poreskih i drugih podsticaja za preduzeća iz centralne Srbije da otvaraju poslovne jedinice sa novim radnim mestima u povratničkim sredinama kako bi se stvorili uslovi za održivi i trajan ostanak i opstanak povratnika na AP Kosovo i Metohija

- Deo tako definisanog pregovaračkog okvira, strategije i ciljeva koji Vlada Republike Srbije smatra poverljivim predstavi na Odboru za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije radi razmatranja na sednici tog odbora na kojoj će biti isključena javnost;

v) Obezbedi mere podrške za trajan i održiv povratak raseljenih lica na AP Kosovo i Metohiju, a naročito:

- izgradnju povratničkih naselja na severu pokrajine i u srpskim enklavama u pokrajini za porodice koje su proterane sa AP Kosovo i Metohija, i

- sistem dodatnih poreskih i drugih podsticaja za preduzeća iz centralne Srbije da otvaraju poslovne jedinice sa novim radnim mestima u povratničkim sredinama kako bi se stvorili uslovi za održivi i trajan ostanak i opstanak povratnika na AP Kosovo i Metohija;

g) Definiše i sprovede posebne mere populacione politike za naš narod na području AP Kosovo i Metohija;

d) Na prvoj narednoj sednici Generalne skupštine UN predloži usvajanje rezolucije o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država članica UN.

Narodna skupština Republike Srbije traži od mandatara za sastav nove Vlade da u okviru nove Vlade predvidi i posebno Ministarstvo za Kosovo i Metohiju

8. Narodna skupština Republike Srbije traži od mandatara za sastav nove Vlade da u okviru nove Vlade predvidi i posebno Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.

9. Narodna skupštine Republike Srbije traži od Odbora za spoljne poslove da napravi poseban plan aktivnosti parlamentarne diplomatije, koji će uključivati poslanike kako iz reda vlasti tako i iz opozicije, sa ciljem da se dodatno osnaže napori za odbranu državnog i nacionalnog interesa na Kosovu i Metohiji.

10. Narodna skupština Republike Srbije zahteva od Vlade Republike Srbije i predsednika Republike da je redovno, a najmanje jednom u tri meseca, izveštavaju o razvoju događaja, toku razgovora sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini i međunarodnim činiocima, kao i o sprovođenju ovde utvrđenih ciljeva, aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog uređenja Republike Srbije, s tim da će poverljivi delovi tih izveštaja biti razmatrani na sednicama Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije na kojima će biti isključena javnost.

11. Ova rezolucija i njome utvrđeni pravac, smernice i ciljevi državne politike obavezujući su za sve državne organe i organizacije i mogu biti izmenjeni jedino novom rezolucijom Narodne skupštine Republike Srbije.

12. Ovu rezoluciju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.