среда, 01. фебруар 2023.
 Ћирилица | Latinica

Нови број

Тема: Светска економска криза и Србија (II)
Банер

Претходни бројеви

Банер

Пронађите НСПМ на

&

Нове књиге

Банер

Едиција "Политички живот"

Ђорђе Вукадиновић: Од немила до недрага

Банер
Банер
Банер

Часопис НСПМ или појединачне текстове можете купити и у електронској форми na Central and Eastern European Online Library

Банер
Банер
Редовни бројеви

Број 1-2/2005 Тема: Карл Шмит

PDF Штампа Ел. пошта

 

Уводник

Садржај

Contents 

Редован број НСПМ, вол XII, но.1-4 

УВОДНИК 

Упркос несумњиво контраверзним реакцијама, покушајима прећуткивања, па чак и одбојности и готово аутоматском дисквалификовању од стране шире публике и дела научне заједнице, дело Карла Шмита у савременим расправама из политичке филозофије и теорије заузима истакнуто место. Теоријска радикалност Шмитове позиције, његов нацистички ангажман, послератно заточење у америчком затвору, доследно неодустајање од сопствених теоријских ставова, а нарочито уочљива и упечатљива функционалност Шмитове теорије непријатеља за објашњавање догађаја на светској политичкој сцени – баш као и супротстављена гледишта према којима најновији (не)политички феномени, од глобализације до тероризма, сведоче да ова теорија, наводно, више „не ради“ – показују да је Шмит незаобилазна теоријска фигура, полазећи од које се и данас мора одре|ивати готово свако озбиљно промишљање политике и политичког. 

Ма колико били противни току савременог политичко-филозофског мејнстрима, и ма колико да се, на први поглед, противе „здравом разуму“, а још више нашим модерним морално-политичким интуицијама, мора се признати да поједини Шмитови ставови имају и те како снажно теоријско утемељење и, чини се, не мању емпиријску и историјску потпору. Ако је непријатељ, како тврди Карл Шмит, конститутиван за одређење политичког, односно ако политичка субјективност дословно зависи од фигуре непријатеља, онда се непријатељ увек и нужно мора производити. А ако се непријатељ непрестано мора производити, како је, и да ли је уопште могуће говорити о миру – нарочито о кантовском „вечном миру“? Ако се, најзад, без политике – схваћене не као технологија владања, већ као услов могућности заједничког живота људи – ако се, дакле, без политике не може, онда се, следимо ли Шмита, не можемо „одрећи“ непријатеља чак и ако бисмо то желели, и чак и да смо најмирољубивији становници космоса, а не изданци агресивне врсте хомо сапиенса. Јер, опомиње Шмит, уколико не уђемо у игру непријатељства, правдајући то, на пример, одсуством жеље да се бавимо „прљавом“ политиком, или пак вером у превазилажење и укидање политичке сфере, оно политичко свеједно неће нестати, али ће нестати народ који се у тој дијалектици пријатељства и непријатељства не сналази, игнорише је или избегава. Нестаје, каже Шмит, слаб народ. 

Утолико је овај број НСПМ покушај да се о Шмиту изнова проговори, да се подстакне расправа о кључним моментима његове теорије – и то управо на овим, српским, балканским и еx-yу просторима, који као да су током последњег века били арена за испробавање, како шмитовских, тако и оних радикално антишмитовских, разних утопијско-политичких концепата. 

У овом избору најпре доносимо два драгоцена документа. Први је превод записника са саслушања Шмита у америчком затвору 1947. године, а други је његов последњи интервју који је дао у дубокој старости, свега неколико година пре смрти, и који представља неку врсту његове интелектуалне аутобиографије. Тематски и теоријски разнородни текстови Петра Бојанића, Невена Цветићанина, Милорада Беланчића и Владимира Милисављевића сачињавају домаћи блок о Шмиту, чему ваља додати и превод текста савременог италијанског филозофа Ђорђа Агамбена, теоретичара чији су рецентни радови у великој мери допринели реактуелизацији Шмита на светској сцени, и покренули лавину нових интерпретација и читања Шмита из другачије перспективе. Најзад, Шмиту, односно књигама о њему, посвећени су инструктивни осврти Саше Гајића и Богдане Кољевић, као и прилог Ксеније Радовић која приказује прву монографију о Шмиту на српском говорном подручју. 

У везу са Шмитом могу се, индиректно, довести и текстови објављени у другим рубрикама ове свеске (Баштина, Огледи), с обзиром на то да се сви баве његовим омиљеним темама (држава, право, политика), а неки од њих (Младен Ђорђевић, Милева Томић) и раздобљем између два светска рата, које је било златни период Шмитовог стваралаштва, као и поднебљем за које је из биографско-сентименталних разлога био емотивно везан.НОВА СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 

Нова едиција, вол . XII, (2005) но. 1-4 

САДРЖАЈ 

Уводник ...............................................................................................................3 

ТЕМА БРОЈА 

КАРЛ ШМИТ 

Карл Шмит 
Карл Шмит у Нирнбергу 1947. године – Три саслушања ..............................................7 

Фулко Ланкестер 
Правник суочен са самим собом ............................................................................19 

Петар Бојанић 
“Мад дог” – Последњи непријатељ ..............................................................................39 

Невен Цветићанин 
Шмитово схватање државе, друштва и демократије ..................................................51 

Милорад Беланчић 
Политика као полемос ..................................................................................................85 

Владимир Милисављевић 
Секуларизација, сувереност и легитимност модерног доба .................................117 

Ђорђо Агамбен 
Ванредно стање ........................................................................................................135 

0гледи 

Александар Павковић 
Шта отцепљење може да пружи? ...............................................................................145 

Мирослав А. Живковић 
Савремене теорије о постанку државе ......................................................................167 

Баштина 

Младен Ђорђевић 
Организација југословенских националиста (ОРЈУНА): Историјат – идеологија – утицаји .................187 

Милева Томић 
Идеја аутономије Војводине између два светска рата .........................................................221 

Осврти 

Саша Гајић
Номос као темељ одлуке и норме у делу Карла Шмита .............................................255 

Богдана Кољевић
Ванредно стање као правило: одговор Карлу Шмиту .......................................265 

Рецензије, прикази 

Ксенија Радовић 
Политичка и правна мисао Карла Шмита 
(Невен Цветићанин, Европска десница између мача и закона) ...................................275 

Иван Миленковић 
Норма = Форма 
(Слободан Дивјак, Проблем идентитета) ....................................280 

Добрица Гајић 
Хитлеров летећи дипломата 
(Херман Нојбахер, Специјални задатак – Балкан) ............................................284 

Дејан Петровић 
Разбијање националних стереотипа 
(Душан Кецмановић, Национални карактер: разм(ј)ере злоупотребе) ...................................289 

Маринко М. Вучинић 
Наше је да тражимо демократију (Слободан Антонић, Гутање жаба) ...............................293 

Дејан Вук Станковић 
Филозофски темељи модерне 
(Ернст Касирер, Филозофија просветитељства) .......................................................300 

Јована Папан 
Кич нација и кич тероризам 
(Никола Божиловић, Кич култура) .....................................................................305 

Иван Јовановић 
Глобализација без маске 
(Глобализација. Аргументи против, приредили Xери Мандер, Едвард Голдсмит) ...............................309 

Contents ......................................................................315CONTENTS

NEW SERBIAN POLITICAL THOUGHT 

New Edition, vol. XII, (2005) no. 1-4 

CONTENTS 

Editorial 3 

TOPIC OF THE ISSUE 

CARL SCHMITT

Carl Schmitt 
Carl Schmitt at Nuremberg in 1947 ...................................................7 

Fulco Lanchester 
The Lawyer in Confrontation with Himself ......................................................................19 

Petar Bojanic 
“Mad dog” – Der letzte Feind .............................................................................................39 

Neven Cveticanin 
Schmitt's Perception of the State, Society and Democracy ..........................................51 

Milorad Belancic 
Politics as Polemos ..........................................................................................................85 

Vladimir Milisavljevic 
Secularisation, sovereignty and the legitimacy of modern age: ...............................117 

Djordjo Agamben 
State of Exception .............................................................................................................135 

Studies 

Aleksandar Pavkovic 
What can a secession offer? ............................................................................145 

Miroslav A. Zivkovic 
Contemporary Theories of Becoming of the State .............................................167 

Tradition 

Mladen Djordjevic 
The Yugoslav Nationalists Organization (ORJUNA): History-Ideology-Impact ..................187 

Mileva Tomic 
The Notion of Vojvodina's Autonomy betweenthe Two World Wars .....................................221 

Retrospection 

Sasa Gajic 
Nomos as the Decision and Norm Foundation in the Works of Carl Schmitt ......................255 

Bogdana Koljevic
The State of Emergency as a Rule: An Answer to Carl Schmitt .............................................265 

Reviews 

Ksenija Radovic 
Carl Schmitt's Political and Juridical Thought 
(Neven Cvetičanin, Evropska desnica između mača i zakona) ...........................................275 

Ivan Milenkovic 
The Norm Equals the Form 
(Slobodan Divjak, Problem identiteta) .......................................................................280 

Dobrica Gajic 
Hitler's Flying Diplomat 
(Herman Nojbaher, Specijalni zadatak – Balkan) ..........................................................284 

Dejan Petrovic 
The Crushing of National Stereotypes 
(Dušan Kecmanović, Nacionalni karakter: razm(j)ere zloupotrebe) ...................................269 

Marinko M. Vucinic 
It's Up to Us to Seek Democracy 
(Slobodan Antonić, Gutanje žaba) ......................................................................................293 

Dejan Vuk Stankovic 
Philosophical Foundations of Modernism 
(Ernst Kasirer, Filozofija prosvetiteljstva) ......................................................................300 

Jovana Papan 
The Kitsch Nation and the Kitsch Terrorism 
(Nikola Božilović, Kič kultura) ......................................................................................305 

Ivan Jovanovic 
Globalization without a Mask 
(Globalizacija. Argumenti protiv (priredili: D`eri Mander, Edvard Goldsmit) ............................309 

Contents .................................................................................................................................315 

  

  

  
 

Анкета

Да ли мислите да ће се Србија придружити санкцијма ЕУ против Русије?
 

Република Српска: Стање и перспективе

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер